Påminner Putins strategi om andra världskriget och Hitler?

Putin jämförs nu av många med Hitler. Liknar det som händer i Ukraina andra världskriget och nazisternas invasion av Ryssland?

Påminner Putins strategi om andra världskriget och Hitler?
Vladimir Putin jämförs med Hitler i virala teckningar på sociala medier.

Putin jämförs nu av många med Hitler. Liknar det som händer i Ukraina andra världskriget och nazisternas invasion av Ryssland?

Om du frågar om den militära utvecklingen under de senaste dagarna talar vi ännu inte om ett fullskaligt krig, ett totalt krig. Vi talar om ett krig som syftar till att sätta press på Ukrainas politiska ledning att fortsätta förhandlingarna och göra eftergifter för Rysslands politiska krav i dessa förhandlingar.

Om detta inte går i önskad riktning kan vi tyvärr förvänta oss mycket fler aktioner och många fler offer.

Hela projektet att återupprätta det ryska imperiet bygger på idén om de tre slaviska folkens enhet, och detta är anledningen till att Putin och den ryska armén i stort sett är begränsade i sin förmåga att föra krig mot civilbefolkningar. De kan inte operera på fientlig mark om de drömmer om att bygga upp det ryska imperiet med dessa folk i framtiden. Den ryska armén kommer att avstå från sådana åtgärder så länge den kan.