De kemiska och biologiska vapen som Ryssland skulle kunna använda i Ukraina

Novitjok, biologiska ämnen, klor och strålningsgift är alla befarade att ingå i Rysslands arsenal för att angripa Ukraina.

De kemiska och biologiska vapen som Ryssland skulle kunna använda i Ukraina
Foto: Pablo Stanic / Unsplash

Joe Biden har utfärdat en skarp varning om att Ryssland överväger att använda kemiska vapen i Ukraina. Den amerikanska presidentens tillkännagivande innebär att USA har underrättelser om att Ryssland behåller eller har samlat hemliga lager av förbjudna vapen sedan Organisationen för förebyggande av kemiska vapen (OPCW) 2017 intygade att Moskvas deklarerade kemvapenprogram helt och hållet eliminerats.

Efter Sovjetunionens sammanbrott lämnades den nya Ryska federationen i besittning av de största lagren av kemiska och biologiska vapen i världen.  Efter att Moskva undertecknat konventionen om kemiska vapen 1993 deklarerade man en arsenal på nästan 40 000 ton kemiska agenser, inklusive senapsgas, fosgen, lewisit och VX.

Den deklarerade lagret förstördes under OPCW:s tillsyn, men indicier och Rysslands tidigare historia av lögner om kemiska vapen tyder på att landet kan ha kvar andra förbjudna kemiska och biologiska vapen.

Nervmedel, inklusive Novitjok

Bara ett år efter det att Vladimir Putin 2017 förklarade för världen att Ryssland hade förstört sina kemiska arsenaler, förgiftades Sergej Skripal, en före detta rysk spion, och hans dotter i Salisbury. De få milliliter vätska som utredarna hittade i en kasserad parfymflaska innehöll upp till 10 000 dödliga doser av giftet Novitjok.

Novitjok är en grupp nervgifter som utvecklades av sovjetiska forskare under det kalla kriget. Små doser av Novitjok kan orsaka dödsfall på grund av hjärtsvikt eller kvävning, då vätska fyller offrets lungor. Den brittiska och amerikanska underrättelsetjänsten har funnit att Skripalförgiftningen var ett misslyckat ryskt mordförsök, vilket ledde till slutsatsen att Ryssland i hemlighet hade bevarat åtminstone en del av sin kemiska arsenal.

Klor

Klor kan vara ett mer sannolikt kemiskt agens för Ryssland att använda i kriget i Ukraina, enligt Hamish de Bretton-Gordon, en pensionerad brittisk militär som var chef för Natos snabbinsatsbataljon för försvar mot kemiska, biologiska och nukleära vapen.

Ryssland har sett sin allierade Bashar al-Assad, den syriske presidenten, använda klor upprepade gånger mot civila i rebellkontrollerade områden, samt bedrivit desinformationskampanjer för att dölja hans skuld.

Klor är visserligen mindre dödligt än nervgifter, men det är lätt att tillverka klor från lätt tillgängliga prekursorer utan sofistikerad laboratorieutrustning. Klor är ett kvävande ämne och kan spridas med relativt grov ammunition för att orsaka dödsfall och utbredd panik i tätbebyggda områden.

Biologiska agenser

Tidigare denna månad hävdade Maria Zakharova, talesman för det ryska utrikesministeriet, att Moskva hade upptäckt bevis för ett militärt program för biologiska vapen i Ukraina med dödliga patogener som pest, kolera och mjältbrand. USA avfärdade förslagen som "absurd" felaktig information. Biden menade dock också att Rysslands egna påståenden kan vara en indikation på vilken typ av vapen landet planerar att använda.

Tidigare hemliga sovjetiska laboratorier för kemiska och biologiska vapen fortsätter att fungera som forskningsanläggningar i Ryssland och innehar prover av en rad dödliga patogener. Det ryska statliga centret för forskning om virologi och bioteknik i Sibirien är en av de två platser i världen som är kända för att innehålla levande prov på smittkoppsvirus. Den andra finns i Aten i Georgien.

Både Trumps och Bidens administrationer har sanktionerat ett antal ryska forskningsanläggningar, som enligt amerikanska underrättelsetjänster fortfarande arbetar med kemiska vapen. Även om Ryssland inte längre har kemiska eller biologiska vapenarsenaler skulle dessa anläggningar snabbt kunna tillverka stora lager.

Strålningsgift

Strålförgiftning förknippas visserligen med kärnvapen, men kan också användas som vapen i så kallade smutsiga bomber - konventionella vapen som sprider radioaktivt material. Som kärnvapenmakt har Ryssland tillgång till sådant material och Moskva har varit inblandat i tidigare strålningsförgiftningar.

År 2006 förgiftades Alexander Litvinenko, en före detta rysk underrättelseagent, i London genom att dricka grönt te spetsat med polonium-210, en dödlig radioaktiv isotop.

Scotland Yard drog slutsatsen att Ryssland troligen beställde hans mord. I september förra året beslutade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna att Moskva var ansvarigt och beordrade landet att betala ersättning till Litvinenkos änka.